باسمه‌تعالی

با سلام خدمت شما ولی گرامی؛

برنامه تفریحی استخر علوی ۱ ویژه شما و فرزندتان می باشد که امکان انتخاب یکی از ۲ سانس را خواهید داشت. قابل ذکر است که به جهت محدودیّت ها، ظرفیّت هر سانس حداکثر ۵۰ نفر تعیین گردیده است. پس از انتخاب سانس و تعداد نفرات مورد نظر، به درگاه پرداخت متّصل می شوید که پس از پرداخت موفّق، درخواست شما در سیستم ثبت می گردد.

دوره

تاریخ

سانس اول

سانس دوم

سوم
جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲
ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

چهارم
جمعه ۱۴۰۱/۹/۱۸
ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

پنجم
جمعه ۱۴۰۱/۸/۲۰
ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

ششم
جمعه ۱۴۰۱/۹/۴
ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

با احترام ـ دبستان علوی۲