آقـــــای گـــل

اين بازيكن تيزپا و خوش­ تكنيك ايراني پا به توپ جلو مي‌آد، عجب دريبلي، ضربه و توي دروازه، گُل” گزارشگر راجع به فوتبال شما حرف مي‌زد‌ ها ! باور نمي‌كنيد؟!! از خودش بپرسيد
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه