عکس و حرکت

فرض کنیم که بلدی با دوربین عکّاسی، عکس بگیری، امّا واقعاً می­دونی برای ثبت یک تصویر، زیبا چه نکاتی رو باید رعایت کنی؟ یا این­که هر کدام از تنظیمات دوربین، به چه درد می­خوره؟! همه­ی این­ها رو هم که یاد بگیری، تازه می­رسی اوّل خط! چون می‌خواهی بدونی چطور با عکس‌هایی که می‌گیری، یک تصویر متحرّک بسازی
محل برگزاری : دبستان علوی 2 
زمان : روز های یکشنبه و سه شنبه