بازی و خلاقیت


محل برگزاری : دبستان علوی 2 
زمان : روز های یکشنبه و سه شنبه