گل بازی حرفه ای

شنيديد كه مي گن : كوزه­گر از كوزه شكسته آب مي‌خوره؟! يادتون باشه هر وقت توي كلاس سفال تونستيد با گِل رُس خوب كار كنيد، هم يك كاسه براي كوزه‌گر ما بسازيد، هم كلّي چيزاي ديگه براي خودتون !‌


محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه