گروه امداد

آخ‌آخ چه‌دردي مي‌كنه! چي‌شده‌؟! دوچرخه سواري مي‌كردم‌ كه خوردم زمين ! پام داره خون مياد…

پاشو ببرمت دكتر، بجنب! لازم‌ نيست، خودم راه پانسمانش‌‌رو بلدم. پارسال تابستون اصول كمك‌هاي‌‌اوّليّه رو بهمون ياد دادند، نگران نباش

محل برگزاری : دبستان علوی 2 
زمان : روز های یکشنبه و سه شنبه