هاور کرافت

ویژژژ …. عجب سرعتی! فکر نمی­کردم قایق بادی شما بتونه با این سرعت، روی سطح آب حرکت کنه! راستی، می­تونه تو خشکی هم حرکت کنه؟ من که واقعاً لذّت بردم. راستی، تو هم دوست داری تو مسابقه­ی هاورکرافت­ها تو استخر شرکت کنی؟ البتّه بهت بگم ­ها خودت باید اون­رو بسازی ، منم کمکت می­کنم
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه