کمپینگ

خیلی وقتا با خانواده می­ریم یک جای خوش آب و هوا و می­خوایم یک گوشه اتراق کنیم و غذایی اردویی بر پا کنیم، ولی من خیلی بلد نیستم چه جوری چادر بزنم یا حتّی با چه روش هایی  می تونیم یک مشت زغال را روشن کنیم… در این­جا می­خواهیم لوازم و وسایل کمپینگ را بشناسیم و نحوه­ی استفاده­ی هر کدام را یاد بگیریم
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه