کاردستی چوبی

ارّه و ميخ و رنده يا صندلي يا نرده !

راستي، ببينم این جعبه ی قشنگي كه توی  اتاقت بود رو چند خريدي ؟! بايد خيلي گرون باشه! نخريدم، خودم درست كردم، توي اردوي تابستوني، هم تابلو درست كرديم، هم كلّي چيز در مورد كار با چوب ياد گرفتيم.
خوش به حالت !
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه