مهندس نوجوان

حتماً اتّفاق افتاده  که در خانه نیاز به کارهای فنّی  پیداشده و یکی از بزرگ­ترها مشغول شده و کسی نبوده به ایشان کمک کنه. این­جا، جایی است که یاد بگیری در چنین موقعیّتی چگونه باید در یک کار فنّی کمک­کار بزرگ­ترها شد، در کارهایی مثل کار با دریل، راه­اندازی کولر، رفع چکّه از شیرآب و…
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه