موشک آبی

شمارش معکوس آغاز می­شه: ده، نه، …. ، دو، یک، پرتاب! واقعاً موشک من پرتاب شد. باورم نمی­شه! می­خوام دفعه­ی بعد، موشکم به جای بیست متر، سی متر بره بالا! باید یه کم فشار مخزن رو بالا ببرم! شاید هم باید یه کم بدنه­ی موشکم رو بزرگ­تر کنم! یا شایدم …! اصلاً می‌شه تو بیای کمکم کنی تا با هم موشکمون­ رو بفرستیم هوا؟
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه