نشانه گیری

هيچ مي‌دونين يكي از چيزايي كه توي دين ما خيلي بهش سفارش شده، همين نشانه‌رَويه؟ توي اين كلاس، تیر اندازی با چند وسيله رو يادتون مي‌دن… پس منتظر چي هستي
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه