شهر مدار ها

اگه گفتين چه جوري مي‌شه با چند تا قطعه‌ي الكترونيكي، مثل خازن، ترانزيستور و… يه مدار الكتريكي ساخت؟! خب اين­كه سؤال نداره، كلاس شهر مدارها به شما كمك مي‌كنه
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه