شمع سازی

چقدر لذّت داره وقتی در تاریکی، شمعی رو روشن می­کنی که خودت آن را ساختی! جالب­تر این­که شمعی که می سازی معطّر هم باشه، و هم وقتی که خاموش شد، خود شمع نورافشانی کنه. حتماً تعجّب می‌کنی ! اگر در این کلاس شرکت کنی، تعجّب شما بیشتر هم خواهد شد
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه