شلیک آبی

این همه مانع، تو زمین چی کار میکنه؟

اون تفنگای بزرگ و خطرناک چرا دست
بچّه­ هاست!؟ چرا همشون کمین کردن 
مگه قراره چه اتّفاقی بیوفته این­جا؟ اگر دوست داری بدونی تو این کلاس عجیب غریب چی می­گذره، بهت … نمی­دونم پیشنهاد کنم یا نکنم … فقط اگر انتخابش کردی، حتماً مراقب خودت باش!!

محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه