والی ( ساحلی )

پاي برهنه روي شن­هاي نرم با يه تور و توپ واليبال، چه كيفي مي‌ده. شيرجه زدن توي اون همه ماسه بامزّه است
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه