زین و رکاب

«هم بازي، هم مسابقه، هم هيجان»… اي واي دوچرخه‌ام خراب شد! ايرادي نداره، يادمون دادن چه جوري تعميرش كنيم. خودم درستش مي­كنم و دوباره بازي مي­كنم. خلاصه یک سری مسابقات جذّاب فردی و گروهی با دوچرخه در پیش داریم
محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه